Mevcut Sayı

Sayı 25
6 Makale

: Görüntülenme Sayısı 432

Araştırma makaleleri

Süt Ürünleri Tüketiminin Kolorektal Kanser Üzerine Etkisi

Amaç: Kanser, insanlık tarihinde bilinen en eski hastalıklardan biridir. Kolon kanserinin önlenmesi ve tedavisine yönelik son yaklaşımlar, beslenme ve kemoprevensiyon uygulamalarını içermektedir. Fonksiyonel gıdalar olarak sınıflandırılan fermente süt ürünleri bir çok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Beslenmede zorunlu olarak tüketilmesi gereken gıdalar arasında yer alan süt ürünlerinin biyolojik yararları, yapısında yer alan [...]

Araştırma makaleleri

Et ve Sağlıklı Beslenme

Amaç: İlk günden beri beslenme insanoğlunun yaşamındaki en önemli unsurların başında gelmektedir. Beslenme, insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması ve yaşam kalitesini yükseltmesi için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini alıp vücudunda kullanmasıdır. İnsan gıdası olarak et; yüksek protein içeriği, esansiyel aminoasit içeriği, çeşitli vitamin ve mineral içeriği bakımından önemli bir gıda [...]

Araştırma makaleleri

Çiğ Süt, Süt Tozu ve Peyniraltı Suyu Tozlarında Gerçek Protein Değeri Tayini ve NPN Tağşişlerinin Önlenmesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Amaç: Gerçek protein (GP) kavramı Ham proteinin (HP) aksine protein olmayan azotlu maddeleri (Non-Protein Nitrogenous Substances=NPN) hesaplamaya dahil etmez. Dolayısıyla NPN tağşişlerinden HP kadar etkilenmez. Bu çalışmada, süt, süt tozu ve peyniraltı suyu tozu örneklerindeki gerçek protein miktarının belirlenmesi ve bu parametrenin NPN tağşişlerini önlemede kullanım imkanları araştırılmıştır. Materyal ve Yöntem: Çalışmada protein ve NPN içeriği belirli [...]

Araştırma makaleleri

Semi-Mechanical Harvesting Method Effect on Oil Content and Fat Composition of Sesame

Objective: Sesame (Sesamum indicum L.) seed is a high-quality oil plant with high oleic, linoleic fatty acid composition and sesamol content. However, due to the morphological and physiological characteristics combine harvesting are almost impossible in Turkey. The objective of our experiment was to determine the oil content and fatty acid composition of sesame semi-mechanized harvesting [...]

Araştırma makaleleri

Yarı Mekanik Hasat Yönteminin Susam Yağ İçeriği ve Yağ Bileşimi Üzerindeki Etkisi

Amaç: Susam (Sesamum indicum L.), yüksek oleik, linoleik yağ asidi bileşimi ve sesamol içeriğine sahip yüksek kaliteli bir yağ bitkisidir. Ancak, morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden dolayı Türkiye'de biçerdöver ile hasat etmek neredeyse imkansızdır. Bu çalışmada, yarı mekanize ve geleneksel hasat yöntemlerinin ana ve ikinci ürün koşullarında yağ ve yağ asitleri açısından etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve [...]

Araştırma makaleleri

QuEChERS -LC MS/MS Yönteminin Ballarda Bazı Pestisit Kalıntıları için Metot Validasyonu

Amaç: Bal, bal arısı tarafından üretilen insanlık tarihinin bilinen en eski gıdalarından biridir. Ballarda pestisit kalıntısı problemi insan sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra balın ihracat potansiyelini düşürerek ve arı kolonilerinde kayıplara yol açarak ekonomik zaiyata da sebep olmaktadır. Kovan içi uygulamalardan kaynaklanan direkt yolla ya da arıların nektar ve bal yapmakta kullandıkları bitkilerin ilaçlanması sonucunda dolaylı [...]