Mevcut Sayı

Sayı 23
6 Makale

: Görüntülenme Sayısı 444

Araştırma makaleleri

Taze Spirulina veya Spirulina Tozu İçeren Muffinlerin Fikosiyanin, Protein İçeriği ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi

Amaç: Çalışmada, taze Spirulina (Arthrospira platensis) veya Spirulina unu (kurutulmuş Spirulina) içeren muffinlerin protein ve fikosiyanin içeriği ile duyusal özellikleri değerlendirilmiştir. Materyal ve Yöntem: Spirulina’nın taze veya kurutulmuş formları 3 farklı seviyede (‰4, ‰6 ve ‰8) muffin karışımlarına eklenmiştir. Kontrol grubuna Spirulina katılmamıştır. Gruplar görünüm, doku, tat, koku, renk ve genel kabul edilebilirlik açısından duyusal [...]

Araştırma makaleleri

Peynirlerde Bulunan Biyoaktif Peptitler

Amaç: Süt proteinleri çeşitli besinsel, fonksiyonel ve biyolojik fonksiyonlara sahiptir. Pek çok süt proteini, spesifik biyoaktiviteler gösteren peptitlerin kaynaklarıdır. Süt proteinlerinin birincil yapıları içinde gizli olan biyoaktif peptitler, ana protein dizilimi içinde inaktiftir. Proteolitik enzimlerin hidrolizi, proteolitik starter kültürlerle fermantasyon ve gastrointestinal sindirim sonucu ana protein yapısından salınırlar ve çeşitli biyolojik aktiviteler sergilerler. Bu biyoaktiviteler [...]

Araştırma makaleleri

Maraş Dondurmasının Bazı Özelliklerinin İncelenmesi

Amaç: Bu çalışma Maraş dondurmasının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.Materyal ve Yöntem: Kahramanmaraş’ta üretilen ve 1. kalite olarak satışa sunulan 5 farklı dondurma örneğinde üç tekrar olarak yapılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Yapılan analiz sonuçlarına göre kuru madde (%), kül (%), titrasyon asitliği (% laktik asit), protein (%), şeker (%), yağ (%), pH [...]

Araştırma makaleleri

Et Ürünlerinde Hidroksiprolin Miktarının Belirlenmesinde Mikrodalga ile Protein Hidrolizi Yönteminin Araştırılması

Amaç: Bu çalışmada, et ve et ürünlerinde hidroksiprolin tayini için mikrodalga kapalı yakma sistemiyle protein hidrolizi araştırılmış ve sonuçlar standart hidroliz yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Materyal ve Yöntem: Bu amaçla, 36 adet et ürünü örneği (sucuk, salam, köfte, döner, hamburger) 6 M HCl ile mikrodalga kapalı yakma sisteminde basınç kontrollü veya sıcaklık kontrollü olarak iki farklı programda [...]

Araştırma makaleleri

Kaba Yem Kalitelerinin Belirlenmesinde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Yöntemlerin Karşılaştırılması

Amaç: Kaba yemlerin kalitesinin belirlenmesi, alıcılar için çoğu zaman sorun oluşturur. Fiziksel analizler, basit olsa da yeterince güvenilir değil, kimyasal analizler ise zaman alıcı ve maliyetlidir. Çalışmanın amacı, kalite belirlemede kullanılan bazı yöntemlere ait sonuçların karşılaştırılarak, aralarındaki sapmaların belirlenmesidir. Materyal ve Yöntem: Bu araştırmada, 2 farklı baklagil+buğdaygil karışımı (fiğ+tritikale ve italyan çimi+iskenderiye üçgülü) ve 3 [...]

Araştırma makaleleri

LC-MS/MS ile Enerji İçeceklerinde Taurin, İnositol ve Glukoronolaktonun Belirlenmesinde Metot Validasyon Çalışmaları

Amaç: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle gençler arasında enerji içeceği tüketimi son yıllarda giderek artmaktadır. Zihinsel uyanıklık sağladığı, dayanıklılığı ve enerjiyi arttırdığı, yorgunluk hissini azalttığı bildirilen enerji içeceklerinin temel bileşimini kafein ile birlikte taurin, inositol ve glukoronolakton oluşturmaktadır. Bu çalışma ile enerji içeceklerinde yasal mevzuat ile sınırlandırma getirilen taurin, inositol ve glukoronolakton analizlerinin [...]