Archives

Yaygın Olarak Tüketilen Allium Türlerinin Öne Çıkan Özellikleri ve İnsan Sağlığına Etkileri

 • 25/11/2021
 • Comments off

Amaç: Günlük hayatta tükettiğimiz işlenmemiş doğal yiyecek ve içeceklerde yüksek oranda hastalıklara iyi gelen bileşenler bulunmaktadır. Bu bileşenleri yüksek oranda içeren gruplardan bir tanesi de Allium cinsine ait bitkilerdir. Normal şartlar altında çiğ veya pişmiş olarak sıklıkla tükettiğimiz; soğan, sarımsak, pırasa gibi sebzeler bu grupta yer almaktadır. İçerdikleri fenolik bileşikler, vitaminler, yağ asitleri, elzem aminoasitler, glikozitler gibi bileşikler […]

Read More

Alternative Techniques For Fruit and Vegetable Waste Valorization in Turkey

 • 15/11/2021
 • Comments off

Objective: Food loss and waste is a challenge that all countries have to face. Food waste may cause both environmental and economic problem if it is not managed properly; however, it can meet various demands of a country if it is used as a resource. Turkey is a large producer of many fruits and vegetables (e.g. tomatoes, figs, cherries and […]

Read More

Türkiye’de Meyve ve Sebze Atıklarının Değerlendirilmesinde Alternatif Teknikler

 • 15/11/2021
 • Comments off

Amaç: Gıda kaybı ve israfı, tüm ülkelerin yüzleşmesi gereken bir sorundur. Gıda atıkları, uygun şekilde yönetilmezse çevresel ve ekonomik sorunlara neden olabilirler; öte yandan kaynak olarak kullanılabilirlerse bir ülkenin çeşitli eksiklerini tamamlayabilirler. Türkiye, birçok meyve ve sebzenin (örneğin domates, incir, kiraz ve üzüm) büyük bir üreticisidir ve bu tarımsal ürünlerin katı atıkları, diğer Avrupa (AB) ülkelerinde […]

Read More

Farklı Kurutma Yöntemlerinin Alkaya Kayısı Çeşidinin Toplam Fenolik İçeriğine Etkisi

 • 15/11/2021
 • Comments off

Amaç: Malatya kayısıları fenolik bileşikler bakımından oldukça önemli bir kaynaktır. Fenolik bileşikler gıdalarda tat-koku oluşumundaki etkileri, antioksidan ve antimikrobiyal etkiye sahip olmaları bakımından önem taşırlar. Bu çalışmada farklı kurutma tekniklerinin Alkaya kayısı çeşidinde bulunan fenolik bileşikler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Materyal ve Yöntem: Bu amaçla Alkaya kayısı örneğine güneşte kurutma (GK), kükürtlü kurutma (KK) ve fırın kurutma (FK) […]

Read More

Elma Dilimlerinin Farklı Güneş Kurutma Yöntemleri ile Kurutulması

 • 15/11/2021
 • Comments off

Amaç: Gıda ürünlerinin güneş altında kurutulması bilinen en eski ve en yaygın geleneksel gıda koruma yöntemlerindendir. Ancak kurutulacak ürünün doğrudan güneşle temasında ürünün renginde ve besin değerlerinde azalma ile beraber kurutma uzun sürmekte ve dışarıdan gelebilecek istenmeyen maddelerle kirlenmektedir. Bu sorunları gidermek için farklı kurutma yöntemleri ve kurutucular geliştirilmiştir. Güneş enerjili kurutucular, herhangi bir yakıta ya da […]

Read More

Potasyum Klorür ve L-Glutamik Asitli Sodyumu Azaltılmış Ezogelin Çorbasının Reolojik ve Duyusal Özellikleri

 • 15/11/2021
 • Comments off

References Abdullah, N., Chin, N.L., Yusof, Y.A. and Talib, R.A., 2018. Modeling the Rheological Behavior of Thermosonic Extracted Guava, Pomelo, and Soursop Juice Concentrates at Different Concentration and Temperature Using a New Combination Model. Journal of Food Processing and Preservation, 42(2): e13517. Adebowale, A.R. A. and Sanni, L.O., 2013. Effects of Solid Content and Temperature […]

Read More

Natürel Sızma Zeytinyağlarında Bazı Pestisit Kalıntılarının GPC-GC Yöntemiyle Belirlenmesi

 • 15/11/2021
 • Comments off

Amaç: Bu çalışmada Bursa ve çevresinde üretilen naturel sızma zeytinyağı örneklerinde bazı pestisit kalıntılarının Gel Permeation Chromatography-Gas Chromatography yöntemiyle belirlenmesi ve mevcut kalıntı durumunun ortaya konması amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem: Bu amaçla Bursa ve çevresinde üretilen 36 adet naturel sızma zeytinyağı örneğinde azinphos-methyl, chlorpyrifos, cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin, diazinon, dimethoate, endosülfan (alfa, beta), fenitrothion, fenthion, formothion, lambda cyhalothrin, […]

Read More

Gıda Güvenliği ve İnsan Sağlığı Açısından Çiğ ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütü Tüketimi

 • 15/11/2021
 • Comments off

Amaç: Sağlıklı memeden sağılan çiğ süt genellikle mikroorganizma içermemekle birlikte, sağımdan itibaren pek çok olumsuz dış faktöre maruz kalmaktadır. Çiğ süt tüketimi nedeniyle meydana gelebilen riskler çoğunlukla mikrobiyolojik içeriğinden kaynaklanmaktadır. Çiğ süt kaynaklı ve pastörizasyon prosesindeki eksiklikler ile ilgili riskler, ayrıca uygun olmayan ekipman, kötü hijyen ya da insan kaynaklı hatalar nedeniyle oluşan pastörizasyon sonrası […]

Read More

Fonksiyonel Nitelikteki Yenilebilir Bazı Çiçeklerin Yağ Asidi Profilinin Gaz Kromatografi-Alev İyonizasyon Dedektörü (GC-FID) ile Belirlenmesi

 • 15/11/2021
 • Comments off

Amaç: Tüketilen gıda ile sağlık arasındaki ilişkinin farkındalığının artması sonucunda, ürün çeşitlenmesi ve pazar talebinin çoğalmasıyla; fonksiyonel ürün pazarı sürekli büyüme göstermektedir. Bu bağlamda yenilebilir çiçekler; besin değerleri ve biyoaktif bileşenleri ile gün geçtikçe daha fazla ilgi çekmektedir. Bu çalışmada, fonksiyonel özellikleri nedeniyle popülerliği son zamanda artış gösteren yenilebilir çiçeklerden “kadife” ve “şebboy” çiçek çeşitlerinin yağ […]

Read More

Ozon Gazının Antifungal Ajan Olarak Etkinliğinin Belirlenmesi

 • 15/11/2021
 • Comments off

Amaç: Gıda işletmelerinde ortam havasında baskın olarak bulunan küf ve mayalar, hava kaynaklı kontaminasyon yoluyla gıdalara bulaşmakta ve mikrobiyal bozulmalara neden olmaktadır. Küfler gıda kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin ötesinde, insanlar ve hayvanlar üzerinde toksik etkiye sahip mikotoksin adı verilen ikincil metabolitler üretmektedir. Günümüzde ozon (O3) uygulamaları gıda sanayinde küf önleyici ve detoksifikasyon yöntemi olarak kullanılan yeşil […]

Read More