Yaygın Olarak Tüketilen Allium Türlerinin Öne Çıkan Özellikleri ve İnsan Sağlığına Etkileri

sayi21-1.pdf (11.06 MB)

Yaygın Olarak Tüketilen Allium Türlerinin Öne Çıkan Özellikleri ve İnsan Sağlığına Etkileri

Amaç: Günlük hayatta tükettiğimiz işlenmemiş doğal yiyecek ve içeceklerde yüksek oranda hastalıklara iyi gelen bileşenler bulunmaktadır. Bu bileşenleri yüksek oranda içeren gruplardan bir tanesi de Allium cinsine ait bitkilerdir. Normal şartlar altında çiğ veya pişmiş olarak sıklıkla tükettiğimiz; soğan, sarımsak, pırasa gibi sebzeler bu grupta yer almaktadır. İçerdikleri fenolik bileşikler, vitaminler, yağ asitleri, elzem aminoasitler, glikozitler gibi bileşikler bu ürünlerin sağlık açısından bir hayli önemli olduğunu göstermektedir. Bu derlemenin amacı Allium cinsine giren ve en çok tüketilen üç önemli tür olan soğan (Allium cepa), sarımsak (Allium sativum) ve pırasada (Allium porrum) bulunan sağlık açısından faydalı bileşenlerin neler olduğunu ve hangi rahatsızlıklara iyi geldiğini bilimsel literatüre dayandırarak özetlemektir.

Materyal ve Yöntem: Bu makalede Allium türlerinden özellikle soğan, sarımsak ve pırasadaki biyoaktif bileşenlerin neler olduğu ve insan sağlığı üzerine nasıl etki gösterdikleri konularında yapılan çalışmalar sistematik bir şekilde derlenmiştir.

Bulgular: Yüksek antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahip bu bitkilerin insan sağlığı açısından önemli olduğu yapılan klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmaların sonuçlarına bakıldığında soğan, sarımsak, pırasa gibi bitkilerde bulunan kuersetin, allisin, kaempferol gibi bileşenler; kardiyovasküler rahatsızlıklardan kolesterole, diyabetten tümör oluşumuna kadar çeşitli hastalıkların tedavisinde olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.

 

Abdel-Gawad, M., Abdel-Aziz, M., El-Sayed, M., El-Wakil, E. and Abdel-Lateef, E., 2014. In vitro antioxidant ,
total pehenolic and flavonoid contents of six Allium species growing in Egypt. Journal of Microbiology,
Biotechnology and Food Sciences, 3 (4): 343-346.
Adão, C.R., Da Silva, B.P. and Parente, J.P., 2011. A new steroidal saponin with antiinflammatory and
antiulcerogenic properties from the bulbs of Allium ampeloprasum var. porrum. Fitoterapia, 82: 1175-1180.
Anonim, 2016. FAO Statistics Division, 2016. Food and Agriculture Data. Rome, Italy,
(http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (Erişim tarihi: 19.01.2018)).
Barnaert, N., De Paepe, D., Bouten, C., De Clercq, H., Stewart, D., Van Bockstaele, E., De Loose, M. and Van
Droogenbroeck, B., 2012. Antioxidant capacity, total phenolic and ascorbate content as a function of the genetic
diversity of leek (Allium ampeloprasum var. porrum). Food Chemistry, 134: 669-677.
Bhandari, J., Muhammad, B., Thapa, P. and Shrestha, B.G., 2017. Study of phytochemical, anti-microbial, antioxidant, and anti-cancer properties of Allium wallichii. BMC Complementary and Alternative Medicine,
17(102): 1-9.
Casella, S., Leonardi, M., Melai, B., Fratini, F. and Pistelli, L., 2013. The role of diallyl sulfides and dipropyl
sulfides in the in vitro antimicrobial activity of the essential oil of garlic, Allium sativum L., and Leek, Allium
porrum L. Phytotheraphy Research, 27: 380-383.
Dizlek, H., Özer, M. S., İnanç, E. ve Gül, H., 2009. Karabuğdayın (Fagopyrum Esculentum Moench) bileşimi ve
gıda sanayiinde kullanım olanakları. Gıda, 34(5): 317-324.

Anahtar Kelimeler: , , , ,