Elma Dilimlerinin Farklı Güneş Kurutma Yöntemleri ile Kurutulması

sayi22-4.pdf ()

Elma Dilimlerinin Farklı Güneş Kurutma Yöntemleri ile Kurutulması

Amaç: Gıda ürünlerinin güneş altında kurutulması bilinen en eski ve en yaygın geleneksel gıda koruma yöntemlerindendir. Ancak kurutulacak ürünün doğrudan güneşle temasında ürünün renginde ve besin değerlerinde azalma ile beraber kurutma uzun sürmekte ve dışarıdan gelebilecek istenmeyen maddelerle kirlenmektedir. Bu sorunları gidermek için farklı kurutma yöntemleri ve kurutucular geliştirilmiştir. Güneş enerjili kurutucular, herhangi bir yakıta ya da elektriğe ihtiyaç olmadan yalnız güneş enerjisini kullanması nedeniyle konvensiyonel enerji ile çalışan kurutuculara göre daha ekonomik ve ekolojiktir.

Materyal ve Metot: Bu çalışmada starking cinsi elma dilimleri doğal konvektif raflı güneş enerjili kurutucuda, doğrudan güneş altında ve gölgede kurutulmuştur.

Bulgular: Her bir kurutma yönteminde kuruma süresi boyunca nem kaybı, kuruma hızı, büzülme oranı, kurutma kabini içindeki havanın sıcaklık ve nem değerleri belirlenmiştir.

Sonuç: Kurutucu kabinindeki hava sıcaklığının daha fazla ve nemin daha az olması sebebiyle elma dilimlerinin, kurutucuda kurutulmasında doğrudan güneş altında ve gölgede kurutulmaya göre nem kaybı ve büzülme oranının arttığı, kuruma süresinin azaldığı görülmüştür.

 

References

 • Aboud, A., 2013. Drying Characteristic of Apple Slices Undertaken the Effect of Passive Shelf Solar Dryer and Open Sun Drying. Pakistan Journal of Nutrition 12 (3), 250-254. Aktas, M., Ceylan, İ. and Yilmaz, S., 2009. Determination of Drying Characteristics of Apples in a Heat Pump and Solar Dryer, Desalination 239, 266–275. Atalay, H., Coban, M.T. and Kıncay, O., 2017. Modeling of the Drying Process of Apple Slices: Application with a Solar Dryer and the Thermal Energy Storage System, Energy 134, 382-391. Cakir, M.T., 2015. Güneş Enerjisinden Yararlanarak Tarım Ürünlerinin Kurutulması, Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • Ceylan, İ, Aktaş, M. ve Doğan, H., 2006. Güneş Enerjili Kurutma Fırınında Elma Kurutulması. Politeknik Dergisi 9 (4), 289- 294.
 • Darıcı, S. ve Şen, S., 2012. Kivi Meyvesinin Kurutulmasında Kurutma Havası Hızının Kurumaya Etkisinin İncelenmesi. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 20 (130): 51- 58.
 • Demiray, E. ve Tülek, Y., 2012. Kurutma İşleminin Kırmızı Biberdeki Renk Maddelerine Etkisi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 7 (3), 1-10.
 • Ekecwukhu, O.V. and Norton, B., 1999. Review of Solar–Energy Drying System II: An Overview of Solar Drying Technology, Energy Conversion & Management 40 (1999) 615-655.
 • Ertekin, C. ve Yaldız, O., 1998. Gelişen Ülkelerde Tarımsal Ürünlerin Kurutulmasında Güneş Enerjisi Kullanımının Rolü, Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi, Tekirdağ, 17- 18 Eylül, s. 694- 701.
 • Gökayaz, L. ve Yıldız, Z., 2017. Gıda Ürünlerinin Kurutulmasında Güneş Enerjili Kurutucuların Kullanımı. 2. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, Adana, 25-27 Ekim, s. 1079- 1085.
 • Heybeli, N. ve Ertekin, C., 2007. Elma Dilimlerinin Ince Tabaka Halinde Kuruma Karaekteristiği, Tarım Makinalari Bilimi Dergisi, 3(3), 179-187.
 • Öztürk, H., 2008. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı. Teknik Yayınevi Mühendislik, Mimarlık Yayınları, Ankara. ISBN 9789755230429.
 • Sacilik, K. and Elicin, A. K., 2005. An Experimental Study for Solar Tunnel Drying of Apple, 2005. Tarım Bilimleri Dergisi, 11 (2) 207-211.
 • Sacilik, K. and Elicin, A. K., 2006. The thin Layer Drying Characteristics of Organic Apple Slices, Journal of Food Engineering, 73, 281–289.
 • Tüfekçi, S., 2014. Ultrases Ön İşleminin Bamya ve Elma Örneklerinin Kurutma Performansları Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli
 • Yazıcı, A. D. ve Das, M., 2018. Güneş Enerjisi Destekli Kurutma Sistemi ile Elma Ürününün Kurutulması ve Kurutma Değerlerinin Yapay Sinir Ağı ile Modellenmesi, International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 2(1) 08 – 13.
Anahtar Kelimeler: , ,