• GIDA ve YEM Bilimi Teknolojisi

  GIDA ve YEM Bilimi Teknolojisi dergimiz tüm içeriği, hızlı arama fonksiyonu ile artık kendi web sitesinde yayınlanmaktadır.

  İncele
 • Dergimiz TR dizinde

  Dergimiz TR dizin de taranmaya başlamıştır

  Daha fazla
 • Haberler

  Yeni sayı tasarımı gelecek yıl yayınlanacak, yeni kapağı bugün indirin

  Daha fazla

Mevcut Sayı

Hakkında

“Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi" dergisi Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yılda 2 kez yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir.

TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitüleri'nin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kapsam

Dergide yayımlanacak makaleler; gıda, yem, bunlara ait katkı maddeleri ve hammaddeler, su-atıksu, su ürünleri, gıda ile temas eden madde ve malzemelerde

 • Güvenilirlilik ve kalite
 • İşleme teknolojileri
 • Analiz yöntemleri
 • Biyogüvenlik ve biyoteknoloji
 • Sosyo-ekonomik araştırmalar
 • Mevzuatlar
 • Diğer konular (geleneksel gıdalar, organik gıda ve yem, beslenme, gıda kimlik belirleme, gıda ve yem sanayi atıklarının değerlendirilmesi vb.) ile ilgili olmalıdır.

Hakkımızda

“Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi” dergisi Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yılda 2 kez yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir.

Geçmiş Bildirimler

Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yılda iki sayı olarak yayımlanan, ücretsiz, ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel dergidir. Yayın değerlendirme ve onay sürecinde yurt içi ve yurtdışından birçok editör ve hakemin yer aldığı dergimize; Gıda, yem, bunlara ait katkı maddeleri, hammaddeler, su-atıksu, su ürünleri, gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile ilgili güvenilirlilik ve kalite, işleme teknolojileri, analiz yöntemleri, biyogüvenlik ve biyoteknoloji, sosyo-ekonomik araştırmalar, mevzuatlar ve diğer konular (geleneksel gıdalar, organik gıda ve yem, beslenme, gıda kimlik belirleme, gıda ve yem sanayi atıklarının değerlendirilmesi vb.)'da orijinal araştırma ve derleme yayınlar kabul edilmektedir.

Dergimiz diğer ulusal ve uluslararası dizinlerin yanı sıra 2021 yılı 26. sayıdan itibaren TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin içerisinde de yer almaya başlamıştır.

 

Dergimizin son sayısı yayınlanmış olup;  dergi web sayfası “http://www.foodandfeed.org

Ulaşabilirsiniz.

Son sayıya ait makaleler

Glikoz Oksidaz Enzimi Mekanizması ve Süt Ürünlerinde Probiyotik Bakterilerin Gelişimi Üzerine Etkisi

Amaç: Probiyotik bakterilerin gelişimi için uygun ortama sahip fonksiyonel süt ürünleri düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak mikrobiyotası ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler göstermektedir. Probiyotik ürünlerin sağlığı geliştirici faydaları raf ömrü süresince bakteri canlılığının belli sayıda korunması ile sağlanmaktadır. Bu sebeple, gıdanın fonksiyonel özellikleri geliştirilirken aynı zamanda canlı mikroorganizmaların varlığının da sürdürülebilmesi için glikoz oksidaz enzimi ilavesi [...]

Buğday Değirmenciliğinde Un Kalitesine Tesir Eden Kritik Bir İşlem Basamağı: Tavlama

Amaç: Buğday ununun kalitesi, üretiminde kullanılan buğday(lar)ın niteliğine ve buğday ununun üretiminde uygulanan işlem basamaklarına bağlıdır. Un değirmenciliğinde, öğütme prosesinden önce buğdaya uygulanan son işlem basamağı olan tavlama, buğday işleme teknolojisinde hayati bir öneme sahiptir. Buğday tanesinin fiziksel özelliklerini öğütmeye elverişli kılmak ve öğütme kalitesinin yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen tavlama işlemiyle taneye optimum miktarda su verilir ve [...]

Peynirlerde ve Geleneksel Türk Peyniri Dolaz (Tort) Peynirinde Aroma Oluşumu ve Aroma Profili

Amaç: Biyokimyasal reaksiyonlar sonucu meydana gelen yüzlerce uçucu bileşik karakteristik peynir aromasının oluşumunda rol almaktadır. Peynirlerde genel olarak aroma profilini oluşturan uçucu bileşikler; asit, aldehit, alkol, lakton, ester, keton ve sülfür bileşikleridir. Aroma profilinde aldehit uçucu bileşiklerinin yüksek seviyelerde olması istenmemektedir. Yüksek biyolojik değere sahip geleneksel Dolaz peyniri, bileşiminde ağırlıklı olarak peynir altı suyu içermektedir. Koyu [...]

Farklı Sirke Türleri ile Yapılan Hıyar Turşularının Bazı Kalite Parametrelerinin İncelenmesi

Amaç: Bu çalışmada farklı sirke türlerinin fermantasyon sırasında hıyar turşusunun bir takım özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Materyal ve yöntem: Kullanılan sirke türleri pirinç, nar, dut ve üzüm olup, sirkelerin özelliklerini belirlemek için asitlik, kuru madde ve kül tayini yapılmıştır. Sonrasında, belirli oranlarda (%45, v/v sirke, %45, v/v su ve %10, w/v tuz) oluşturulan salamura sıvıları kullanılarak hazırlanan [...]

Ozon Gazının Antifungal Ajan Olarak Etkinliğinin Belirlenmesi

Amaç: Gıda işletmelerinde ortam havasında baskın olarak bulunan küf ve mayalar, hava kaynaklı kontaminasyon yoluyla gıdalara bulaşmakta ve mikrobiyal bozulmalara neden olmaktadır. Küfler gıda kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin ötesinde, insanlar ve hayvanlar üzerinde toksik etkiye sahip mikotoksin adı verilen ikincil metabolitler üretmektedir. Günümüzde ozon (O3) uygulamaları gıda sanayinde küf önleyici ve detoksifikasyon yöntemi olarak kullanılan yeşil [...]

Fonksiyonel Nitelikteki Yenilebilir Bazı Çiçeklerin Yağ Asidi Profilinin Gaz Kromatografi-Alev İyonizasyon Dedektörü (GC-FID) ile Belirlenmesi

Amaç: Tüketilen gıda ile sağlık arasındaki ilişkinin farkındalığının artması sonucunda, ürün çeşitlenmesi ve pazar talebinin çoğalmasıyla; fonksiyonel ürün pazarı sürekli büyüme göstermektedir. Bu bağlamda yenilebilir çiçekler; besin değerleri ve biyoaktif bileşenleri ile gün geçtikçe daha fazla ilgi çekmektedir. Bu çalışmada, fonksiyonel özellikleri nedeniyle popülerliği son zamanda artış gösteren yenilebilir çiçeklerden “kadife” ve “şebboy” çiçek çeşitlerinin yağ [...]